Formulář pro hlášení hodnocení funkční způsobilosti diagnostického zdravotnického prostředku in vitro

 

1. Administrativní informace
2. Informace o předkladateli hlášení


3. Informace o zadavateli hodnocení funkční způsobilosti
4. Informace o zplnomocněném zástupci zadavatele
5. Informace o výrobci
6. Informace o zplnomocněném zástupci výrobce
7.1. Informace o poskytovateli zdravotních služeb
přidat poskytovatele služeb
ubrat poskytovatele služeb
8. Informace o hodnoceném zdravotnickém prostředku