Formulář pro periodické souhrnné hlášení výrobcem

 

1. Administrativní informace

2. Informace o předkladateli hlášení3. Informace o výrobci
4. Informace o zplnomocněném zástupci
5. Informace o předkladateli hlášení (pokud je jiný, než je uvedeno v části 3 nebo 4)
6. Informace o zdravotnickém prostředku


7. PSR informace
přidat záznam
ubrat záznam
8. Komentář výrobce
9. Distribuce

Zdravotnický prostředek byl distribuován do následujících zemí:

Země na území EHP, Švýcarsko a Turecko

10. Komentáře