CZ EN

Formuláře

Důležité - pro navigaci uvnitř aplikace prosím používejte pouze prvky, které jsou součástí samotné aplikace, a nepoužívejte tlačítko zpět v prohlížeči. V případě použití funkce „zpět“ může dojít ke ztrátě vyplněných ale ještě neuložených dat.

P01 - Formulář pro hlášení nežádoucí příhody výrobcem

P03 - Formulář pro periodické souhrnné hlášení výrobcem

P05 - Formulář pro hlášení podezření na nežádoucí příhodu poskytovatelem zdravotních služeb

P06 - Formulář pro hlášení bezpečnostního nápravného opatření v terénu